חיפה, ישראל - 18/06/2020

תיאור התפקיד: סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות
התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי כדי לקדם את הנושא עליו הופקד/ה ביחידה.
סיוע בתחזוקת מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מיד, לרבות הפקת דוחות בהתאם להנחיית הממונים
סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם
סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים

מיקום: חיפה (יחידת ים וחופים)
היקף המשרה: 120-96 שעות

תאריך פרסום: 03/06/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18 יוני 2020

קורות חיים ואישור לימודים עדכני יש להעביר עד לתאריך 18.06.2020
לדואר אלקטרוני: limor@sviva.gov.il    לידי: גב' לימור גיגי

**בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
דרישות סף:
סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית
סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון
סטודנטים יוצאי אתיופיה

רצוי:
ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה
ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע
ידע וניסיון בתוכנות אופיס או במערכות מידע רלוונטיות אחרות

הערות
1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).
2. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.
3.על המועמדים לצרף לקורות החיים תעודת זהות המעידה שהם משתייכים לקהילת יוצאי אתיופיה. (מקום לידה של המועמד או של אחד מהוריו)
**רק פניות מתאימות תיעננה**
הגש מועמדות עכשיו
אתר זה נבנה באמצעות